Khám phá đời sống

Giải Toán 7 trang 11 Tập 2 Chân trời sáng tạo – VietJack.com

Toán 7 tập 2 trang 11

Với Giải Toán 7 trang 11 Tập 2 trong Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận Toán lớp 7 Tập 2 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Toán 7 trang 11.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Khởi động trang 11 Toán 7 Tập 2: Cho biết dây điện có giá 10 nghìn đồng một mét. Gọi y (nghìn đồng) là giá tiền của x (mét) dây điện. Hãy tính y theo x.

Lời giải:

Do dây điện có 10 nghìn đồng một mét nên giá tiền của x mét là 10x nghìn đồng.

Khám phá 1 trang 11 Toán 7 Tập 2:

a) Học sinh trường Nguyễn Huệ tham gia phong trào “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”, mỗi em đều trồng được 4 cây. Gọi c là số cây trồng được, h là số học sinh đã tham gia. Em hãy viết công thức tính c theo h.

b) Tìm điểm giống nhau giữa hai công thức y = 10x và c = 4h.

Lời giải:

a) Do mỗi em trồng được 4 cây, có h em học sinh tham gia nên số cây trồng được là 4h cây.

Do đó c = 4h.

b) Trong hai công thức này, có 1 đại lượng gấp k lần đại lượng còn lại (k ≠ 0).

Thực hành 1 trang 11 Toán 7 Tập 2:

a) Cho hai đại lượng f và x liên hệ với nhau theo công thức f = 5x. Hãy cho biết đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng f hay không. Hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

b) Cho đại lượng P tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ g = 9,8. Hãy viết công thức tính P theo m.

Lời giải:

a) Do f = 5x nên x = f5= 15f.

Do đó đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng f với hệ số tỉ lệ là 15.

b) Do đại lượng P tỉ lệ thuận với đại lượng m theo hệ số tỉ lệ g = 9,8 nên P = 9,8 . m.

Vận dụng 1 trang 11 Toán 7 Tập 2: Cho biết khối lượng mỗi mét khối của một số kim loại như sau: đồng: 8 900 kg; vàng: 19 300 kg; bạc: 10 500 kg.

Hãy viết công thức tính khối lượng m (kg) theo thể tích V (m3) của mỗi kim loại và cho biết m tỉ lệ thuận với V theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu.

Lời giải:

Với đồng ta có mỗi m3 đồng có khối lượng 8 900 kg nên m = 8 900V.

Với vàng ta có mỗi m3 vàng có khối lượng 19 300 kg nên m = 19 300V.

Với bạc ta có mỗi m3 đồng có khối lượng 10 500 kg nên m = 10 500V.

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Giải Toán 7 trang 12 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 13 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 14 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 15 Tập 2

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

 • Toán 7 Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • Toán 7 Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các đại lượng tỉ lệ trong thực tế

 • Toán 7 Bài tập cuối chương 6

 • Toán 7 Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số

 • Toán 7 Bài 2: Đa thức một biến

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k
Back to top button