Khám phá đời sống

Giải bài 4 trang 76 sgk Đại số 11 – VietJack.com

Toán 11 bài 4 trang 76

Ôn tập chương 2

Video giải Bài 4 trang 76 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 4 (trang 76 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu số chẵn có bốn số được tạo thành từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sao cho:

a) Các chữ số có thể giống nhau

b) Các chữ số khác nhau

Lời giải:

a. Có 4 cách chọn chữ số hàng đơn vị

6 cách chọn chữ số hàng nghìn

7 cách chọn chữ số hàng trăm

7 cách chọn chữ số hàng chục

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 4.6.7.7 = 1176 (số)

b. TH1: Chọn các số chẵn có chữ số hàng đơn vị bằng 0

⇒ Có 6 cách chọn chữ số hàng nghìn

5 cách chọn chữ số hàng trăm

4 cách chọn chữ số hàng chục

⇒ Theo quy tắc nhân: có 6.5.4 = 120 (số)

TH2: Chọn các số chẵn có chữ số hàng đơn vị khác 0.

⇒ Có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị

Có 5 cách chọn chữ số hàng nghìn (khác 0 và khác hàng đơn vị)

Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm

Có 4 cách chọn chữ số hàng chục

⇒ Theo quy tắc nhân: Có 3.5.5.4 = 300 (số)

⇒ Theo quy tắc cộng: Có tất cả 120 + 300 = 420 số chẵn thỏa mãn.

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Bài ôn tập Chương 2 khác:

Câu hỏi

 • Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ…

 • Bài 2 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ…

 • Bài 3 (trang 76 SGK Đại số 11): Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp…

 • Bài 4 (trang 76 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số…

 • Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11): Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và…

 • Bài 6 (trang 76 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen,…

 • Bài 7 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác…

 • Bài 8 (trang 77 SGK Đại số 11): Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B,…

 • Bài 9 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất…

Bài tập trắc nghiệm

 • Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11): Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ…

 • Bài 11 (trang 77 SGK Đại số 11): Năm người được xếp vào ngồi quanh…

 • Bài 12 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc hai lần…

 • Bài 13 (trang 77 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai…

 • Bài 14 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện…

 • Bài 15 (trang 78 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 2, 3 khác:

 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2: Dãy số
 • Bài 3: Cấp số cộng
 • Bài 4: Cấp số nhân

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button