Khám phá đời sống

Tính Bằng 2 Cách Lớp 4 Trang 137

Tính bằng 2 cách lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 137 (gồm phương pháp giải)

1.Giải toán 4 trang 137 SGK bài 1

Đề bài:Tính rồi rút gọn:

Nội dung chính

 • Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 137 (gồm phương pháp giải)
 • 1.Giải toán 4 trang 137 SGK bài 1
 • 2. Giải toán lớp 4 trang 137 luyện tập SGK bài 2
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4
 • Tính bằng hai cách (1/3 + 1/5) x 1/2
 • Luyện tập trang 137 Lớp 4
 • Bài 1 (trang 137 SGK Toán 4):
 • Bài 2 (trang 137 SGK Toán 4):
 • Bài 3 (trang 137 SGK Toán 4):
 • Bài 4 (trang 137 SGK Toán 4):
 • Luyện tập phép chia phân số
 • Video liên quan

Phương pháp giải:– Muốn chia hai phân số cho nhau, ta lấy phân số thứ nhất đem nhân với đảo ngược của phân số thứ hai.- Nếu kết quả thu được chưa tối giản, ta cần rút gọn phân số đến khi nào không thể rút gọn được nữa, bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số khác 1.

Đáp án:

2. Giải toán lớp 4 trang 137 luyện tập SGK bài 2

Đề bài:Tính (theo mẫu):Mẫu:Ta có thể viết gọn như sau:

Phương pháp giải:– Bước 1: Viết số tự nhiên đã cho thành phân số có phần mẫu số là 1- Bước 2: Tiến hành thực hiện phép chia hai phân số như bình thường hoặc viết gọn như mẫu trên đây.

Đáp án:

3.Giải toán lớp 4 luyện tập trang 137, bài 3

Đề bài:Tính bằng hai cách:

Phương pháp giải:– Cách 1: Thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau- Cách 2: Vận dụng cách tính: (a + b) x c = a x c + b x c hoặc: (a – b) x c = a x c – b x c

Đáp án:a) Cách 1:Cách 2:

b) Cách 1:

Cách 2:

4. Giải bài 4 trang 137 luyện tập SGK Toán lớp 4, bài 4

Đề bài:

Phương pháp giải:Muốn biết mỗi phân số đã cho đó gấp mấy lần phân số 1/12, ta lấy từng phân số đó đem chia cho phân số 1/12.

Đáp án:

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4

Quảng cáo Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 • Bài 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4
 • Bài 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4

loading.svgBài khác

Sơ đồ tư duy: Phân số lớp 4

loading.svg

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính rồi rút gọn:

a) (displaystyle{2 over 7}:{4 over 5};) b) ( displaystyle {3 over 8}:{9 over 4};)

c) (displaystyle {8 over {21}}:{4 over 7};) d) (displaystyle {5 over 8}:{{15} over 8})

Phương pháp giải:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle{2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{10} over {28}} = {{10:2} over {28:2}} )( displaystyle= {5 over {14}};)

Hoặc 🙁 displaystyle{2 over 7}:{4 over 5} = {2 over 7} times {5 over 4} = {{2 times 5 } over {7 times 4 }} )( displaystyle= {{2times 5} over {7 times 2 times 2}} = {5 over {14}};)

b) ( displaystyle{3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{12} over {72}} = {{12:12} over {72:12}})( displaystyle = {1 over 6};)

Hoặc 🙁 displaystyle{3 over 8}:{9 over 4} = {3 over 8} times {4 over 9} = {{3times 4 } over {8 times 9}} )( displaystyle = {{3 times 4} over {4 times 2 times 3times 3}} = {1 over 6};)

c) ( displaystyle{8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} times {7 over 4} = {{56} over {84}} ) (displaystyle= {{56:28} over {84:28}} = {2 over 3};)

Hoặc 🙁 displaystyle{8 over {21}}:{4 over 7} = {8 over {21}} times {7 over 4} = {{8times 7} over {21 times 4}} ) (displaystyle= {{2 times 4 times 7} over {3 times 7 times 4}} = {2 over 3};)

d) ( displaystyle{5 over 8}:{{15} over 8} = {5 over 8} times {8 over {15}} = {{40} over {120}} ) (displaystyle = {{40:40} over {120:40}} = {1 over 3}.)

Hoặc 🙁 displaystyle{5 over 8}:{{15} over 8} = {5 over 8} times {8 over {15}} = {{5 times 8} over {8 times 15}} ) (displaystyle = {{5 times 8} over {8 times 5 times 3}} = {1 over 3}.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu):

Mẫu: ( displaystyle 2:{3 over 4} = {2 over 1} :{ 3 over 4} ={ 2over 1} times{4 over 3 }= {8 over 3})

Ta có thể viết gọn như sau:( displaystyle 2:{3 over 4} = {{2 times 4} over 3} = {{8} over 3})

a) ( displaystyle3:{5 over 7};) b) ( displaystyle4:{1 over 3};) c) ( displaystyle5:{1 over 6}.)

Phương pháp giải:

Để chia số tự nhiên cho phân số ta có thể viết số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là (1), sau đó thực hiện phép chia hai phân số như thông thường; hoặc ta viết gọn lại tương tự như ở ví dụ mẫu.

Lời giải chi tiết:

( displaystyleeqalign{& a),,3:{5 over 7} = {{3 times 7} over 5} = {{21} over 5}; cr& b),,4:{1 over 3} = {{4 times 3} over 1} = 12; cr& c),,5:{1 over 6} = {{5 times 6} over 1} = 30. cr} )

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính bằng hai cách:

( displaystyle a),,left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2}; ) ( displaystyleb),,left( {{1 over 3} – {1 over 5}} right) times {1 over 2}. )

Phương pháp giải:

Cách 1: biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức nhân một tổng hoặc một hiệu với một số:

((a+b)times c = a times c + b times c) ; ((a-b)times c = a times c – b times c)

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1:

( displaystyle,,left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2} = left( {{5 over {15}} + {3 over {15}}} right) times {1 over 2} )

( displaystyle= {8 over {15}} times {1 over 2} = {{8 times 1} over {15 times 2}} = {8 over {30}}= {4 over {15}};)

Cách 2:

( displaystyle,,left( {{1 over 3} + {1 over 5}} right) times {1 over 2} = {1 over 3} times {1 over 2} + {1 over 5} times {1 over 2} )

( displaystyle= {1 over 6} + {1 over {10}} = {{10} over {60}} + {6 over {60}} = {{16} over {60}} = {4 over {15}})

b) Cách 1:

( displaystyle,left( {{1 over 3} – {1 over 5}} right) times {1 over 2} = left( {{5 over {15}} – {3 over {15}}} right) times {1 over 2} )

( displaystyle= {2 over {15}} times {1 over 2} = {{2 times 1} over {15 times 2}} = {2 over {30}}= {1 over {15}})

Cách 2:

( displaystyleleft( {{1 over 3} – {1 over 5}} right) times {1 over 2} = {1 over 3} times {1 over 2} – {1 over 5} times {1 over 2})

( displaystyle= {1 over 6} – {1 over {10}})( displaystyle= {{10} over {60}} – {6 over {60}})( displaystyle= {4 over {60}} = {1 over {15}})

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Cho các phân số ( displaystyle{1 over 2},;;{1 over 3},;;{1 over 4},;;{1 over 6}). Hỏi mỗi phân số đó gấp mấy lần ( displaystyle{1 over {12}})?

Mẫu: ( displaystyle{1 over 2}:{1 over {12}} = {1 over 2} times {{12} over 1} = {{12} over 2} = 6)

Vậy:( displaystyle{1 over 2}) gấp 6 lần ( displaystyle{1 over {12}}).

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia hai phân số để tìm thương của hai phân số đó.

Lời giải chi tiết:

+) ( displaystyle{1 over 3}:{1 over {12}} = {1 over 3} times {{12} over 1} = {{12} over 3} = 4)

Vậy:( displaystyle{1 over 3}) gấp (4) lần ( displaystyle{1 over {12}}).

+) ( displaystyle{1 over 4}:{1 over {12}} = {1 over 4} times {{12} over 1} = {{12} over 4} = 3)

Vậy:( displaystyle{1 over 4}) gấp (3) lần ( displaystyle{1 over {12}} ).

+) ( displaystyle{1 over 6}:{1 over {12}} = {1 over 6} times {{12} over 1} = {{12} over 6} = 2)

Vậy:( displaystyle{1 over 6}) gấp (2) lần ( displaystyle{1 over {12}}).

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo loading.svg

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4
 • Bài 1, 2, 3 trang 116, 117 SGK Toán 4
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4
 • Bài 1, 2 trang 116 SGK Toán 4

Quảng cáo Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 – Xem ngay Báo lỗi – Góp ý

Back to top button