Khám phá đời sống

Giải Toán 10 Cánh diều Bài 1: Mệnh đề toán học – VietJack.com

Soạn toán lớp 10 bài 1 mệnh đề

Với giải bài tập Toán lớp 10 Bài 1: Mệnh đề toán học sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 10 Bài 1.

Giải Toán 10 Cánh diều Bài 1: Mệnh đề toán học

Video Giải Toán 10 Bài 1: Mệnh đề toán học – Cánh diều – Cô Vi Diệu Minh (Giáo viên VietJack)

Giải Toán 10 trang 5 Tập 1

Câu hỏi khởi động

 • Câu hỏi khởi động trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Bạn H’Maryam phát biểu: “Số 15 chia hết cho 5.”, bạn Phương phát biểu: “Việt Nam là một nước ở khu vực Đông Nam Á.”. ….

  Xem lời giải

1. Mệnh đề toán học

 • Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu của bạn H’Maryam có phải là một câu khẳng định về tính chất chia hết trong toán học hay không? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 5 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu hai ví dụ về mệnh đề toán học. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 6 Tập 1

 • Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Trong hai mệnh đề toán học sau đây, mệnh đề nào là một khẳng định đúng? Mệnh đề nào là một khẳng định sai? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. ….

  Xem lời giải

2. Mệnh đề chứa biến

 • Hoạt động 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Xét câu “n chia hết cho 3” với n là số tự nhiên. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 6 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu ví dụ về mệnh đề chứa biến. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 7 Tập 1

3. Phủ định của một mệnh đề

 • Hoạt động 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Hai bạn Kiên và Cường đang tranh luận với nhau. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 4 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. ….

  Xem lời giải

4. Mệnh đề kéo theo

 • Hoạt động 5 trang 7 Toán lớp 10 Tập 1: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề: P: “Số tự nhiên n chia hết cho 6”; Q: “Số tự nhiên n chia hết cho 3”. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 8 Tập 1

 • Luyện tập 5 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy phát biểu một định lí toán học ở dạng mệnh đề kéo theo P ⇒ Q. ….

  Xem lời giải

5. Mệnh đề đảo. Hai mệnh đề tương đương

 • Hoạt động 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét mệnh đề dạng P ⇒ Q như sau: ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 6 trang 8 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề: P: “Tam giác ABC đều”, Q: “Tam giác ABC cân và có một góc bằng 60°” ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 9 Tập 1

6. Kí hiệu ∀ và ∃

 • Hoạt động 7 trang 9 Toán lớp 10 Tập 1: Cho mệnh đề chứa biến “n chia hết cho 3” với n là số tự nhiên. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 10 Tập 1

 • Hoạt động 8 trang 10 Toán lớp 10 Tập 1: Bạn An nói: “Mọi số thực đều có bình phương là một số không âm”. ….

  Xem lời giải

Giải Toán 10 trang 11 Tập 1

 • Luyện tập 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau: Tồn tại số nguyên chia hết cho 3; ….

  Xem lời giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học? ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó: ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho n là số tự nhiên. Xét hai mệnh đề: P: “Số tự nhiên n chia hết cho 16”; ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề: P: “Tam giác ABC cân”;….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng kí hiệu “∀” hoặc “∃” để viết các mệnh đề sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Phát biểu các mệnh đề sau: ….

  Xem lời giải

 • Bài 7 trang 11 Toán lớp 10 Tập 1: Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó: ….

  Xem lời giải

Bài giảng: Bài 1: Mệnh đề toán học – Cánh diều – Cô Nguyễn Hồng Thanh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

 • Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

 • Bài tập cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài 2: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Bài tập cuối chương 2

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button