Khám phá đời sống

Giải bài 1 trang 76 sgk Đại số 11 | Hay nhất Giải bài tập Toán 11

Giải toán 11 trang 76

Ôn tập chương 2

Video giải Bài 1 trang 76 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc cộng

Lời giải:

+ Quy tắc cộng:

Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động thứ nhất có m cách thực hiện, hành động thứ hai có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m + n cách thực hiện.

Quy tắc cộng có thể mở rộng với nhiều hành động.

+ Ví dụ:

Có hai tổ học sinh tham gia lao động, tổ thứ nhất có 8 học sinh, tổ thứ hai có 10 học sinh. Hỏi cô giáo có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh thuộc cùng một tổ?

Giải:

TH1: Chọn 3 học sinh thuộc tổ thứ nhất:

⇒ Có: C38 = 56 cách chọn.

TH2: Chọn 3 học sinh thuộc tổ thứ hai:

⇒ Có: C310 = 120 cách chọn.

Theo quy tắc cộng ⇒ Cô giáo có: 120 + 56 = 176 (cách chọn).  

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Bài ôn tập Chương 2 khác:

Câu hỏi

 • Bài 1 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ…

 • Bài 2 (trang 76 SGK Đại số 11): Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ…

 • Bài 3 (trang 76 SGK Đại số 11): Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp…

 • Bài 4 (trang 76 SGK Đại số 11): Có bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số…

 • Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11): Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và…

 • Bài 6 (trang 76 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen,…

 • Bài 7 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác…

 • Bài 8 (trang 77 SGK Đại số 11): Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B,…

 • Bài 9 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất…

Bài tập trắc nghiệm

 • Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11): Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ…

 • Bài 11 (trang 77 SGK Đại số 11): Năm người được xếp vào ngồi quanh…

 • Bài 12 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc hai lần…

 • Bài 13 (trang 77 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai…

 • Bài 14 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện…

 • Bài 15 (trang 78 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 2, 3 khác:

 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2: Dãy số
 • Bài 3: Cấp số cộng
 • Bài 4: Cấp số nhân

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button