Khám phá đời sống

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022 – Download.vn

đề toán 6 học kì 2

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023 giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng giao đề ôn tập học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, luyện giải đề thi thật nhuần nhuyễn để nắm vững các dạng bài tập thường gặp trong đề thi học kì 2 năm 2022 – 2023. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kì 2 năm 2022 – 2023 sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

c)

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

c)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

c)

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho

a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4

Bài 1: Tính: (3đ)

c)

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và

a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

c)

d)

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

a)

b)

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 7

Bài 1: (2đ) Thực hiện các phép tính:

a)

b)

Bài 2: (2đ) Tính nhanh:

a)

b)

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a)

b)

Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình. Số học sinh Trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp

Bài 5: Cho góc kề bù với góc , biết:

a) Tính

b) Vẽ tia là tia phân giác của góc . Tia có phải là tia phân giác của không? Vì sao?

……………………………………………………………….

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Back to top button