Khám phá đời sống

TOP 18 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 – 2024 – Download.vn

đề thi toán vào lớp 6

TOP 18 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2023 – 2024, giúp các em nắm chắc các dạng Toán thường gặp trong đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi vào lớp 6 năm 2023 – 2024 đạt kết quả cao.

Với các dạng bài tập từ cơ bản tới nâng cao, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Mỗi ngày thầy cô chỉ cần giao cho các em luyện giải 1 hoặc 2 đề là sẽ tự tin bước vào lớp 6. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm bộ đề thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên trên cả nước. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết:

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán – Đề 1

Bài 1

a) 19,56 – 3,8 : 1,2 x 1,8 = ?

b) 3,2 + 4,65 : 1,5 = ?

c) 738 phút = ? giờ.

d) Một người bán hàng được lãi 50 000 đồng và số tiền lãi bằng 10% số tiền vốn bỏ ra. Số tiền vốn và lãi của người đó là bao nhiêu?

Bài 2

a) Tìm x, biết

b) Tính nhanh

N=frac{1}{1 times 5}+frac{1}{5 times 10}+frac{1}{10 times 15}+frac{1}{15 times 20}+ldots+frac{1}{2005 times 2010} .

Bài 3

a) Nếu dịch dấu phẩy của số A sang bên phải một chữ số thì ta được số tự nhiên chia hết cho 5. Số A có 4 chữ số và tổng các chữ số của A là 31. Tìm số A.

b) Tìm số tự nhiên ab, biết ab chia cho 5 dư 2 và ab chia hết cho 9.

Bài 4

Hai cửa hàng cùng bán được một số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ nhất bán hết trong 5 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Cửa hàng thứ hai bán hết trong 8 ngày, mỗi ngày bán được số tấn gạo như nhau. Sau hai ngày bán, số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ hai hơn số tấn gạo còn lại của cửa hàng thứ nhất là 18 tấn.

Hỏi mỗi kho ban đầu có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 5

Cho tam giác ABC. Hai điểm D, E lần lượt là trung điểm của BC và AB. G là giao điểm của AD và CE.

a) So sánh diện tích của các tam giác GAE, DCG.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác BGE bằng 13,5 cm2.

c) BG cắt AC tại M. Chứng minh MA = MC.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán – Đề 2

Bài 1

a) Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chạy được 39 km 2dam; trong 5 giờ sau, mỗi giờ chạy được 35km 72m. Trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5 %. Một người gởi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Sau một tháng cả số tiền gởi và tiền lãi là bao nhiêu?

Bài 2

a) Tìm x, biết (x + 5,2) : 3,2 = 4,7 (dư 0,5).

b) Tính nhanh .

Bài 3

Giá một chiếc ti vi là 6750 000 đ. Để nhanh chóng bán được hàng người ta đã giảm giá bán hai lần: lần thứ nhất giảm 7% giá bán ban đầu, lần thứ hai giảm 8% giá bán của ti vi sau lần giảm giá thứ nhất.

Hỏi sau hai lần giảm giá, giá của chiếc ti vi đó là bao nhiêu?

Bài 4

Tổng số sách của 3 ngăn là 840 cuốn sách. Biết rằng, số sách của ngăn thứ nhất bằng số sách của ngăn thứ hai và bằng số sách của ngăn thứ ba. Tìm số sách của mỗi ngăn.

Bài 5

Cho 2 hình chữ nhật ABCD và BCEF, BD = 15 m, AE = 20 m, BD vuông góc AE.

a) Tính diện tích tứ giác ABED.

b) Biết rằng CE = 2 x CD, tính diện tích của tam giác BCD và tam giác BCE.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán – Đề 3

Bài 1

a) Tìm x, biết 104,5 × x – 14,1 × x + 9,6 × x = 25

b) Tính nhanh:

Bài 2

a) Tổng của hai số là 80. Tỉ số của hai số đó bằng 0,28. Tìm hai số đó.

b) Mua 3 cây bút bi và 4 cây bút chì hết 15900 đồng. Nếu mua 5 cây bút bi cùng loại và 6 cây bút chì cùng loại thì hết 25100 đồng. Tìm giá mỗi cây bút bi và giá mỗi cây bút chì?

Bài 3

a) Tìm số , biết chia hết cho 5 và 9, a = b + 1.

b) Hiệu của hai số là 1,3. Nếu tăng số bị trừ lên 5 lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là 104,1. Tìm hai số đó?

Bài 4

Hai nhóm công nhân cùng làm một đoạn đường AB. Trong 3 ngày làm chung, cả hai nhóm làm được 117,3 m. Hỏi đoạn đường AB dài bao nhiêu mét, biết rằng nếu làm riêng thì nhóm I làm trong 10 ngày, nhóm II làm trong 7 ngày mới xong đoạn đường đó.

Bài 5

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 120,9m2. M là trung điểm của AB. N là điểm nằm trên cạnh AC, sao cho AN = 2 x NC.

a) Tính diện tích tam giác AMN.

b) MN cắt BC tại I. So sánh CB và CI.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán – Đề 4

Bài 1

a) Tính:

b) Tìm x, biết

Bài 2

a) Cho phân số . Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số của phân số trừ đi số đó và lấy mẫu của phân số cộng với số đó thì được phân số mới có giá trị bằng .

b) Một phép nhân có hai thừa số. Thừa số thứ nhất có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái thừa số thứ nhất thì tích tăng thêm 2300 đơn vị.

Tìm thừa số thứ hai của phép nhân đó.

Bài 3

Kết quả học tập học kỳ I năm học 2009-2010 của một lớp như sau:

  • Mỗi học sinh đều học giỏi ít nhất 2 môn trong số ba môn: Toán (T), Tiếng Việt (V) và Tiếng Anh (A).
  • Có 2 em học giỏi cả ba môn.
  • Có 5 em học giỏi cả T và V.
  • Có 6 em học giỏi cả V và A.
  • Có 7 em học giỏi cả A và T.

Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh.

Bài 4

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước, sau 2 giờ thì còn 27,2 lít nước nữa đầy bể. Nếu chỉ mở vòi A thì sau 5 giờ bể đầy nước. Nếu chỉ mở vòi B thì sau 9 giờ bể đầy nước. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước.

Bài 5

Cho tam giác ABC. Điểm M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.

a) So sánh diện tích các tam giác AMN và BNC.

Tính chiều cao vẽ từ A của tam giác ABC biết diện tích hình tam giác BMN bằng 8,6775cm2 và BC = 15,6 cm.

…..

>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Back to top button