Khám phá đời sống

TOP 60 đề Toán lớp 7 học kì 1 (Có đáp án) – Download.vn

đề thi toán lớp 7 học kì 1

Bộ đề Toán lớp 7 học kì 1 năm 2022 – 2023 bao gồm 60 đề kiểm tra có đáp án giải chi tiết kèm theo. Đề thi cuối học kì 1 Toán 7 được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm + tự luận (theo điểm số) với thời gian làm bài 90 phút.

TOP 60 đề thi Toán 7 học kì 1 giúp các bạn học sinh làm quen với các dạng bài tập cơ bản, luyện giải đề từ đó xây dựng kế hoạch học tập để tự tin trước mỗi bài thi chính thức. Đồng thời đây cũng là tư liệu hữu ích giúp quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các bạn học sinh. Vậy dưới đây là TOP 60 Đề thi Toán 7 học kì 1, mời các bạn cùng đón đọc nhé.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)

Câu 1: Nếu thì mathrm{x}^{2} bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính

B.

C.

D.

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

Câu 4 Số là kết quả của phép tính:

Câu 5: Kết quả của biểu thức là :

D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau: , điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số với m là hằng số đi qua điểm

a) Xác định m

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) Chứng minh rằng CA=CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính :

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

Bài 3 (1 điểm)

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

Bài 4 (3 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm K sao cho

a) Chứng minh

b) Chứng minh

…………………..

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm). Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1. Giá trị của lũy thừa bằng:

A. 2016

B.-2016

C. -1

D. 1

Câu 2. Số bằng

A. -1

B. 0

C. 1

D. 1

Câu 3. Điểm A(-1 ; 2) thuộc góc phần tư thứ mấy

A. I

B. II

C. III

D. 2016

Câu 4. Điểm nào thuộc đồ thị hàm số

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với giả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy song song với B C cắt các cạnh A B, A C lần lượt tại D và E, để trả lời các câu hỏi từ 6 đến 10

Câu 6. Góc cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

D. EAD

Câu 7. Góc là góc đối đỉnh của góc nào?

Câu 8. Góc là góc trong cùng phía của góc nào?

Câu 9. Góc ngoài tại đỉnh của tam giác là góc nào sau đây ?

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào sau đây bằng

D. Cả A, B, C đều đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tính hợp lý (nếu có thể)

Bài 2 (1,5 điểm)

Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo các góc của tam giác biết chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B và , tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy E sao cho

a) Tính số đo các góc

b) Chứng minh

c) Chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 – Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1. Giá trị của lũy thừa bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. Kết quả của bằng

Câu 3. Cho a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. a là một số hữu tỉ

C. a là một số nguyên

B. a là một số thực

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 4. Điểm thuộc đồ thị hàm số thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

B. y-x=a

Câu 6. Làm tròn số 2,018 đến hai chữ số thập phân ta được kết quả là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với giả thiết: Tam giác A B C có . CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các câu hỏi từ 7 tới 12

Nội dung trọn bộ tài liệu đề thi học kì 1 Toán 7

………………….

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề thi và đáp án

Back to top button