Khám phá đời sống

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (20 đề) – VietJack.com

De thi toan lop 7 hoc ki 1 nam nay co dap an

Để ôn luyện và làm tốt các bài thi Toán lớp 7, dưới đây là Bộ 20 Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2022 – 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (20 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi Học kì 1 Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo có đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Số đối của số 615 là

Câu 2. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sai?

A. Nếu a ∈ ℕ thì a ∈ ℚ;

B. Nếu a ∈ ℚ thì a ∈ ℤ;

C. Nếu a ∈ ℤ thì a ∈ ℚ;

D. Nếu a ∈ ℚ thì a ∉ ℕ.

Câu 3. Phân số nào dưới đây biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

Câu 4. Giá trị của biểu thức A=316+1364 là

Câu 5. Nhận xét nào sau đây là sai?

A. |x| ≤ x với mọi x;

B. |x| ≥ x với mọi x;

C. |x| = x với x ≥ 0;

D. |x| = – x với x < 0.

Câu 6. Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là

A. hai tia trùng nhau;

B. hai tia vuông góc;

C. hai tia đối nhau;

D. hai cạnh của góc 60°.

Câu 7. Cho định lí: “Hai đường thẳng a và b song song với nhau nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau”. Phần kết luận của định lí trên là

A. Hai đường thẳng a và b song song với nhau;

B. Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau;

C. Trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau;

D. Hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c.

Câu 8. Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 50°, số đo góc ở đỉnh là

A. 60°;

B. 80°;

C. 90°;

D. 100°.

Câu 9. Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM, B^=P^=90°. Cần thêm điều kiện gì để DABC = DNPM theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

A. BA = PM;

B. BA = PN;

C. CA = MN;

D. A^=N^.

Câu 10. Cho tam giác ABC có A^=96°,C^=50°. Số đo của góc B là

A. 34°;

B. 35°;

C. 60°;

D. 90°.

Câu 11. Dữ liệu về số học sinh trong từng lớp học thuộc loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu là số;

B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự;

C. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự;

D. Không phải là dữ liệu.

Câu 12. Dữ liệu nào sau đây là dữ liệu định tính?

A. Số dân của các nước Đông Nam Á;

B. Màu sắc yêu thích của học sinh lớp 7A;

C. Nhiệt độ trung bình (đơn vị: độ C) trong một tuần của thành phố Đà Nẵng;

D. Số lượng ti vi bán được trong một tuần của cửa hàng.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

1. Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lí nếu có thể):

a) 819.511+711.819−111.819;

b) 0,3.25−13.122.

2. Tìm x, biết: 57x+1=125343.

Bài 2. (0,5 điểm) Một khu vườn hình vuông có diện tích 200 m2. Tính độ dài mỗi cạnh của khu vườn với độ chính xác 0,005.

Bài 3. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Lấy điểm D thuộc tia đối của tia HA sao cho HD = HA.

a) Chứng minh rằng ∆BAH = ∆BDH và tia BC là tia phân giác của góc ABD.

b) Qua D vẽ đường thẳng song song với AB, cắt BC tại M và cắt AC tại K. Chứng minh rằng AD là đường trung trực của đoạn thẳng BM.

c) Vẽ đường thẳng CN vuông góc với đường thẳng AM (N ∈ AM). Chứng minh ba điểm C, N, D thẳng hàng.

Bài 4. (1,0 điểm) Quan sát biểu đồ đoạn thẳng sau:

a) Biểu đồ trên cho ta biết thông tin gì?

b) Trong giai đoạn 2016 – 2021, năm nào trường THCS A có số học sinh nữ cao hơn số học sinh nam?

c) Xác định xu thế tăng, giảm số học sinh nam và nữ của trường THCS A đó trong giai đoạn 2016 – 2021.

Bài 5. (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = |x – 22| + |x + 12|.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?

Câu 2: Cho hai số hữu tỉ a=12 và b=34. So sánh số đối của hai số đó.

A. ‒a < ‒b;

B. ‒a > ‒b;

C. ‒a = ‒b;

D. ‒a ≤ ‒b.

Câu 3:Tìm x, biết: 12−23x=14.

Câu 4:Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các phần tử đều là số vô tỉ?

Câu 5: Tiên đề Euclid được phát biểu:

“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ….”

A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a;

B. Có hai đường thẳng song song với a;

C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a;

D. Có vô số đường thẳng song song với a.

Câu 6: Tính −23,(2)+37+13,(2)−107 bằng:

A. −9;

B. −11,(4);

C. −11;

D. −35,(4).

Câu 7. Trong các hình sau, hình nào là hình lăng trụ đứng tứ giác?

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 8: Cho hình vẽ:

Các cặp góc đối đỉnh là:

Câu 9:Chọn câu trả lời đúng.

Trong định lí: ” Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.”

Ta có giả thiết là:

A. “Nếu một đường thẳng vuông góc”;

B. “Nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”;

C. “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”;

D. “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song”.

Câu 10:Cho con xúc xắc hình lập phương như hình vẽ sau.

Thể tích của con xúc xắc hình lập phương là:

A. 15 cm3;

B. 25 cm3;

C. 100 cm3;

D. 125 cm3.

Câu 11:Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?

Câu 12:Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền vải loại I?

A. 42mét;

B. 40mét;

C. 60mét;

D. 50mét.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (2đ) Tìm x, biết:

Câu 4 (1đ):Tính chu vi một sân đấu hình tròn biết diện tích của nó là 200 m2 (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,05).Câu 2 (1đ):Một hình lăng trụ có kích thước đáy và chiều cao như hình. Hùng đổ vào đó một lượng nước, rồi đo khoảng cách từ mực nước sau khi đổi vào tới miệng bình được 6 cm. Hỏi số lít nước Hùng đổ vào là bao nhiêu?

Câu 3 (1đ): Trước khi xuất khẩu cà phê, người ta chia cà phê thành 4 loại: loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 tỉ lệ nghịch với 4; 3; 2; 1. Tính khối lượng cà phê loại 4 biết tổng số cà phê bốn loại là 300 kg.

Câu 4 (1đ):Cho hình vẽ, biết x // y và M1^=55°. Tính số đo góc N1.

Câu 5 (1đ):Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

Phòng Giáo dục và Đào tạo …

Đề thi Học kì 1 – Kết nối tri thức

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Chọn khẳng định đúng

Câu 2: Giá trị của x trong phép tính 25−x=13 bằng

Câu 3: Cho x = 16. Tính x+2.

A. 4;

B. 5;

C. 6;

D. 7.

Câu 4: Làm tròn số 573 450 với độ chính xác 50, ta được số:

A. 573 550;

B. 574 000;

C. 573 400;

D. 573 500.

Câu 5: Cho hình vẽ bên dưới. Cặp góc đồng vị là cặp góc nào trong các cặp góc sau đây?

Câu 6: Giá trị của đẳng thức 2+3+4+3+4 là:

A. 16;

B. −16;

C. 4;

D. −4.

Câu 7: Cho một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy là S, chiều cao là h. Hỏi công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng là gì ?

A. S.h;

B. 12S.h;

C. 2S.h;

D. S + h.

Câu 8: Hai góc được đánh dấu trong hình vẽ nào dưới đây không là hai góc kề nhau?

;

.

Câu 9: Cho định lí: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”.

Giả thiết và kết luận của định lí trên là:

Câu 10: Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là DC = 6 cm, CB = 3 cm. Hỏi độ dài của A’B’ và AD lần lượt là bao nhiêu ?

A. 3 cm và 6 cm;

B. 6 cm và 9 cm;

C. 6 cm và 3 cm;

D. 9 cm và 6 cm.

Câu 11: An đã thực hiện một thí nghiệm đơn giản để ghi lại số lần mặt ngửa xuất hiện, tỉ lệ phần trăm: Gieo một đồng xu 5 lần và ghi lại kết quả như bảng bên:

Mặt

Số lần

Tỉ lệ phần trăm

Mặt sấp

3

60%

Mặt ngửa

2

50%

Theo em, An đã lập bảng trên dữ liệu nào chưa hợp lí?

A.Mặt;

B. Số lần;

C. Tỉ lệ phần trăm;

D. Tất cả các đúng án trên đều đúng.

Câu 12: Biểu đồ biểu diễn thông tin về vấn đề gì?

A. Doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A;

B. Doanh thu trong 90 tháng của cửa hàng A;

C. Doanh thu trong 1 quý của cửa hàng A;

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,5đ) Thực hiện phép tính:

Câu 2 (1đ): Trong các phân số sau đây phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải thích.

14;6−110;9−45.

Câu 3 (1đ):Lòng trong của một chiếc bể chứa nước có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác, đáy là hình vuông có cạnh bằng 5 m. chiều cao của bể là 2,5 m. Hỏi bể chứa tối đa được bao nhiêu nước.

Câu 4 (1đ): Tỉ lệ học sinh đăng ký tham gia mua tăm ủng hộ của bốn khối 6; 7; 8; 9 tại trườngTHCS được thống kê qua biểu đồ hình quạt tròn sau:

Quan sát biểu đồ, hãy cho biết:

a) Trong biểu đồ trên, khối nào có tỉ lệ học sinh đăng ký tham gia mua tăm ủng hộ là thấp nhất?

b) Hãy cho biết tỉ số phầntrăm số học sinh đăng ký mua tăm ủng hộ của khối 6 nhiều hơn khối 8 là bao nhiêu?

Câu 5 (1,5đ): Cho hình vẽ sau:

Biết C^1 = 100°; A^1 = 80°; B^3 = 80°. Chứng minh AC // BD.

Câu 7 (1đ): Để pha một cốc cà phê nóng 115 gam, bố của An cần 2412 gam cà phê, một ít sữa, 9585 gam nước sôi. Biết tỉ lệ hao hụt khi khuấy cà phê là 25%. Hỏi khối lượng sữa trong một cốc cà phê là bao nhiêu?

– HẾT –

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 sách cũ

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bài 2 (1,5 điểm) : Tìm x, biết:

Bài 3 (1,0 điểm) : Trong đợt phát động phong trào “Thu hồi pin cũ, góp phần giữ xanh môi trường” năm học 2019 – 2020. Kết thúc phong trào trường THCS A thu được 250 cục pin cũ của các em học sinh khối 6, khối 7, khối 8, khối 9. Biết rằng số cục pin cũ đã nộp của các khối 6, khối 7, khối 8, khối 9 lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 5; 4. Hỏi mỗi khối đã nộp bao nhiêu cục pin cũ?

Bài 4 (1,0 điểm) : Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Tính f(1), f(-2).

Bài 5 (1,0 điểm) : Mẹ bạn Mai dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 13 cho bạn Mai (số người tham dự buổi tiệc gồm Mai và các bạn của Mai) tại Nhà hàng gà rán KFC. Giá một phần ăn của mỗi người tham dự là 79 000 đồng.

a) Gọi số tiền mẹ bạn Mai phải trả cho buổi tiệc sinh nhật là y (đồng), số người tham dự buổi tiệc là x (người). Em hãy viết công thức để thể hiện số tiền phải trả theo số người tham dự buổi tiệc.

b) Mẹ bạn Mai đã thanh toán số tiền cho buổi tiệc là 790 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu bạn của Mai đã tham dự buổi tiệc?

Bài 6 (0,5 điểm) : Có một con ốc sên leo lên một cột điện cao 15m. Cứ 12 tiếng đầu nó bò lên 3m; 12 tiếng sau nó lại bò xuống 2m. Hỏi bao lâu nó bò tới đỉnh cột?

Bài 7 (2,5 điểm) : Cho ΔABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm BC.

a) Chứng minh ΔABM = ΔACM.

b) Trên cạnh AM lấy điểm K bất kỳ. Chứng minh KB = KC.

c) Tia BK cắt cạnh AC tại F, tia CK cắt cạnh AB tại E. Chứng minh EF // CB

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bài 2 (1,5 điểm) : Tìm x biết:

Bài 3 (1,5 điểm) : Trong buổi tổng kết cuối năm, ban tổ chức câu lạc bộ em yêu thích bộ môn đã thưởng 210 quyển vở cho câu lạc bộ môn Toán, Văn, Anh theo tỉ lệ 6, 5, 4. Hỏi mỗi câu lạc bộ đã nhận được bao nhiêu quyển vở

Bài 4 (1,0 điểm) : Cho hai tam giác ABC vuông tại A, góc ABC bằng 500. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tính góc HAC.

Bài 5 (3,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = AM.

a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ECM

b) Chứng minh: AB = CE và AB // CE

c) Chứng minh: AC // BE

d) Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I, trên đoạn thẳng CE lấy điểm K sao cho AI = EK. Chứng minh: 3 điểm I, M, K thẳng hàng.

Bài 6 (0,5 điểm) : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,25 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bài 2 (2,25 điểm) : Tìm x, biết:

Bài 3 (2,0 điểm) :

a) Khối 7 của trường THCS A có 4 lớp. Trong hội thi Văn hay Chữ tốt, cả khối có 156 bạn tham gia. Biết rằng số bạn tham gia dự thi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt tỉ lệ với 8; 10; 9; 12. Em hãy tính số bạn tham gia thi Văn hay Chữ tốt của mỗi lớp nói trên.

b) Lớp 7A nhận chăm sóc mảnh vườn kề bên lớp. Sau khi đo đạc, bạn An nói: “Tỉ số của chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn này là 0,6”. Bạn Bình nói: “Mảnh vườn này có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 4m”. Biết rằng hai bạn đều nói đúng. Em hãy tính diện tích của mảnh vườn nói trên.

Bài 4 (3,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a) Chứng minh ΔABM = ΔDCM.

b) Trên tia DC lấy điểm E sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng DE.

Chứng minh: ΔABC = ΔCEA.

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh ba điểm B, I, E thẳng hàng.

………………………………

………………………………

………………………………

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm học 2022 – 2023, mời quí bạn đọc tải xuống để xem bộ đề thi đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2022 – 2023 chọn lọc khác:

 • Bộ 20 Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2022 có ma trận (17 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hà Nội năm 2022 (8 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Đà Nẵng năm 2022 (5 đề)
 • Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 Hồ Chí Minh năm 2022 (5 đề)
 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Tự luận năm 2022 (7 đề)
 • Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 7 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2022 (10 đề)
 • Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2023 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • (mới) Bộ Đề thi Toán lớp 7 (60 đề)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Nước tẩy trang làm sạch L’Oreal giảm 50k
 • Kem khử mùi Dove giảm 30k
 • Khăn mặt khô Chillwipes chỉ từ 35k
Back to top button