Khám phá đời sống

12 Đề thi học kì 2 Toán 6 sách mới năm 2023 – VnDoc.com

đề thi toán lớp 6 cuối học kì 2

Mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Chân trời sáng tạo năm 2023 – Đề 2. Đề thi bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bám sát chương trình học. Các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị thi cuối năm học đạt kết quả cao.

Ma trận đề thi cuối kì 2 Toán 6 CTST

TT

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Phân số

(17 tiết)

Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số

2

(TN1,2)

0,5đ

2,5

Các phép tính với phân số

1(TL1)

0,5đ

1(TL3)

0,5đ

1

(TL11) 1,0đ

2

Số thập phân

(11 tiết)

Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm

1 (TN3)

1 (TN4)

1(TL2)

0,5đ

3

(TL4,5,6)

1,5đ

2,5

3

Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên

(9 tiết)

Hình có trục đối xứng

1 (TN5)

0,5

Hình có tâm đối xứng

1 (TN6)

Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

4

Các hình hình học cơ bản

(20 tiết)

Điểm, đường thẳng, tia

1 (TN7)

2

(TL8,

9)

1,5đ

3,5

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

2 (TN8,9)

Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc

1 (TN10)

1

(TL7)

1,0đ)

5

Một số yếu tố xác suất. (7 tiết)

Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

1

(TN11)

1,0

Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản

1 (TN12)

1 (TL10)

0,5

Tổng:Sốcâu

Điểm

10

2,5

3

2,5

2

0,5

3

1,5

4

2,0

1

1,0

23

10,0

Tỉ lệ %

50%

20%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Đề thi học kì 2 Toán 6 CTST

Toán 6 CTST

Câu 4. [TH-TN4] Sắp xếp các số thập phân sau -5,9; 0,8; -7,3; 1,2; 3,41 theo thứ tự tăng dần, ta được:

A. -5,9; -7,3; 0,8; 1,2; 3,41.

B. 3,41; 1,2; 0,8; -5,9; -7,3.

C. -7,3; -5,9; 1,2; 3,41; 0,8.

D. -7,3; -5,9; 0,8; 1,2; 3,41.

Câu 5. [NB-4] Biển báo giao thông nào sau đây, không có trục đối xứng?

Toán 6 CTST

Câu 6. [NB-5] Chữ cái nào sau đây, có tâm đối xứng?

A. C

B. A

C. O

D. U

Câu 7. [NB-6] Qua hai điểm A và B cho trước có bao nhiêu đường thẳng?

A. 2.

B. 1.

C. Nhiều hơn 2.

D. Không có đường thẳng nào.

Câu 8. [NB-7] Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

A. M nằm giữa A, B và MA = MB.

B. MA = MB.

C. M nằm giữa A và B.

D. MA = AB

Câu 9. [NB-TN9] Đoạn thẳng MN dài 10cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó, đoạn thẳng MI dài:

A. 5cm.

B. 5dm.

C. 2,5cm.

D. 2,5dm.

Câu 10.[NB-8] Góc có số đo bằng 900 là góc:

A. bẹt.

B. vuông.

C. nhọn.

D. tù.

Câu 11. [NB-9] Khả năng mặt sấp xuất hiện khi tung đồng xu là bao nhiêu?

A. 1

B. 0

C. 1/2

D. 1/4

Câu 12. [TH-TN12] Khả năng lấy được quả bóng màu đỏ trong hộp kín đựng 3 quả bóng (1 bóng xanh, 1 bóng vàng, 1 bóng đỏ) là bao nhiêu?

A. 1

B. 0

C. 1/2

D. 1/3

Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 13. (1 điểm) So sánh các số sau:

a) [TH-TL1] frac{3}{5}frac{2}{3}

b) [TH-TL2] 6,345 và 6,325

Câu 14. (0,5 điểm) [VD-TL3] Một mảnh vườn có diện tích là 1600m2, được trồng hai loại cây là cây sầu riêng và cây chôm chôm. Phần diện tích trồng cây chôm chôm chiếm diện tích cả vườn. Hỏi diện tích trồng cây sầu riêng là bao nhiêu mét vuông?

Câu 15. (1,0 điểm)

a) [VD-TL4] Tìm x, biết: x + 24,4 = -75,6

b) [VD-TL5] Tính diện tích một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24,25 m và chiều rộng là 16,32 m?

Câu 16. (0,75 điểm) [VD-TL6] Một cái ti vi giá 12 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 20%?

Câu 17. (1,0 điểm) [TH-TL7] Hãy viết kí hiệu góc và viết số đo góc trên hình vẽ sau:

Toán 6 CTST

Câu 18. (1,5 điểm) Trong hình vẽ dưới đây:

a) [NB-TL8] Hãy nêu ba điểm thẳng hàng và một bộ ba điểm không thẳng hàng?

b) [NB-TL9] Trong ba điểm A; B; C điểm nào nằm giữa?

Câu 19. (0,75 điểm) [TH-TL10] Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện: Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn.

Câu 20. (0,5 điểm) [VDC-TL11] Một người đăng kí mua một căn hộ và trả tiền thành 3 đợt. Đợt đầu tiên, ngay khi kí hợp đồng mua bán, người đó phải trả 1/3 số tiền mua căn hộ. Sáu tháng sau, người đó trả tiếp 1/4 số tiền mua căn hộ. Đợt cuối, sau 1 năm kể từ khi kí hợp đồng, sẽ trả nốt số tiền còn lại là 800 000 000 đồng và nhận căn hộ. Hỏi số tiền để mua căn hộ là bao nhiêu?

Mời các bạn xem đáp án trong file tải về

Trên đây là Đề thi và đáp án môn Toán học kì 2 lớp 6 CTST – Đề 2. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 6 sắp tới, ngoài việc ôn tập theo đề cương thì việc thực hành giải các đề thi học kì lớp 6 môn Toán cũng là việc rất thiết để các em học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, giúp các em chủ động, tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức của mình. Các nội dung kiểm tra trong đề thi Toán lớp 6 học kì 2 đều là các kiến thức trọng tâm bám sát vào chương trình sách giáo khoa Toán 6, được tổng hợp cả bài tập cơ bản và nâng cao, thích hợp dành cho tất cả các em học sinh lớp 6 thực hành luyện tập. Mời các bạn vào các chuyên mục sau để luyện tập nhé:

  • Đề thi học kì 2 lớp 6
  • Đề thi học kì 2 Toán 6 – Chân trời
Back to top button