Khám phá đời sống

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 – Giaitoan.com

De thi toán lớp 4 kì 2 năm 2020

Bộ đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2020 – 2021 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 có đáp án kèm theo. Các đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4 kì 2 có trong đề thi lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

MỚI NHẤT:

 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 – 2022
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 5

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

A. frac{2}{3}B. C. D.

Câu 2 (1 điểm): Phân số bằng phân số nào dưới đây?

A. B. C. D.

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 4dm2 = …cm2 là:

A. 40 000B. 40C. 4000D. 400

Câu 4 (1 điểm): Giá trị của chữ số 2 trong số 284 818 là:

A. 200B. 2000C. 200 000D. 20 000

Câu 5 (1 điểm): Kết quả của phép tính 36520 : 8 + 5435 là:

A. 11 000B. 10 000C. 12 000D. 12 500

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức là:

A. B. C. D.

Câu 7 (1 điểm): Diện tích của hình thoi có độ dài các đường chéo lần lượt bằng 12cm và 10cm là:

A. 240cm2B. 180cm2C. 120cm2D. 60cm2

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 18384 x 4 – 28593b) 32858 + 33978 : 7

Câu 9 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) b)

Câu 10 (1 điểm): Hai kho chứa 300 tấn thóc. Số thóc ở kho thứ nhất bằng 7/8 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Đáp án nào dưới đây không phải là một phân số?

A. B. C. D.

Câu 2 (1 điểm): Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

A. B. C. D.

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12 tấn 3 tạ = …kg là:

A. 1230B. 12 300C. 123D. 123 000

Câu 4 (1 điểm): Trong các số 31 524, 31 592, 31 582, 31 533 số lớn nhất là số:

A. 31 524B. 31 533C. 31 592D. 31 582

Câu 5 (1 điểm): Giá trị của X thỏa mãn X : 3 = 82913 – 74812 là:

A. 24903B. 24564C. 24172D. 24303

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức là:

A. B. C. D.

Câu 7 (1 điểm): Diện tích của hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng 12cm và 14cm là:

A. 72cm2B. 76cm2C. 80cm2D. 84cm2

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 93482 – 18392 x 5b) 22164 + 43875 : 9

Câu 9 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) b)

Câu 10 (1 điểm): Trong ngày hội trồng cây, hai lớp 4A và 4B trồng được tất cả 60 cây. Số cây lớp 4A trồng được bằng 7/5 số cây lớp 4B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

(Để xem trọn bộ đề thi kèm đáp án, mời tải tài liệu về!)

Tham khảo thêm:

 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Ngoài Bộ đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2020 – 2021 trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi lớp 4 kì 2 của các môn Toán lớp 4, Tiếng Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Back to top button