Khám phá đời sống

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề) – VietJack.com

đề thi giữa kì 1 toán 11

Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận đề thi

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 – 2023

Môn: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút

Xem miễn phí

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tập xác định của hàm số là

Câu 2: Cho A ={a;b;c} Số hoán vị của ba phần tử của A là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3: Kết luận nào sau đây là sai?

Câu 4: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục không có điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng trục có đúng một điểm biến thành chính nó.

C. Có phép đối xứng trục có hai điểm biến thành chính nó.

D. Có phép đối xứng trục có vô số điểm biến thành chính nó

Câu 5: Hàm số nào đồng biến trên khoảng

A. y=cosx

B. y=cot2x

C. y=sinx

D. y=cos2x

Câu 6: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tạo độ?

Câu 7: Cho tập A ={1;2;3;4;5;6;7;8;9}.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đó không bắt đầu bởi 125?

A. 265

B. 262

C. 6702

D. 6705

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm phương trình đường thẳng ∆’ là ảnh của đường thẳng ∆:x+2y-1=0 qua phép tịnh tiến theo véctơ

Câu 9: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(3;4)Tìm toạ độ điểm N sao cho điểm Mlà ảnh của N qua phép quay tâm I(2;3), góc quay 90o

A. (3;2)

B. (2;3)

C. (1;3)

D. (3;-2)

Câu 11: Từ tỉnh A tới tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay. Từ tỉnh B tới tỉnh C có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh C bắt buộc phải đi qua B. Số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh C là:

A. 4

B. 2

C. 6

D. 8

Câu 12: Tìm chu kì T của hàm số

Câu 13: Trong khai triển (1+30)20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số

A. M=3,m=-1

B. M=1,m=-1

C. M=2,m=-2

D. M=0,m=-2

Câu 15: Nghiệm của phương trình 3cos2x=-8cosx-5 là:

Câu 16: Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 2sinx+mcosx=1-m có nghiệm

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Câu 17: Nghiệm của phương trình tan(2x+100)+cotx=0 là:

A. x=-1000+k1800

B. x=1000+k1800

C. x=-100+k1800

D. x=1000+k1800

Câu 18: Có 8 nhà khoa học Toán (6 nam, 2 nữ) và 5 nhà khoa học Vật Lí (toàn nam). Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội gồm 4 nhà khoa học trong đó có cả nam, nữ, cả Toán, Vật Lí?

A. 270

B. 300

C. 375

D. 570

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(0;3) .Tìm toạ độ điểm A’ là ảnh của A qua phép quay

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2;5) .Hỏi Alà ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ

A. (1;3)

B. (1;6)

C. (3;7)

D. (2;4)

II. Tự luận

Câu 1: Giải phương trình

Câu 2: Từ 5 chữ số 1, 2, 3 có thể lập được số các số gồm 7 chữ số, trong đó chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt 2 lần là

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;2), B(4;4). Tìm điểm M thuộc Ox sao AM+MBcho nhỏ nhất?

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán 11 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Xem thêm bộ đề thi Toán 11 năm học 2022 – 2023 chọn lọc khác:

 • Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 1 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 11 Học kì 1 năm 2022 – 2023 có đáp án (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 11 Giữa kì 2 có đáp án năm 2023 (4 đề)

 • Bộ Đề thi Toán 11 Học kì 2 năm 2022 – 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán 11 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

 • (mới) Bộ Đề thi Toán 11 năm 2022 – 2023 (60 đề)

Săn SALE shopee tháng 5:

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button