Công nghệ

Câu 1: Để khởi động phần mềm MS Word, ta thực hiện – Hoc24

để khởi động phần mềm ms word ta thực hiện

1 – Để chuyển con trỏ lên phía trên 1 trang màn hình ta dùng phím: Backspace Home Page Down Page up 2 – Để di chuyển con trỏ về cuối dòng ta dùng phím: Home End Page Down Page up 3 – Để có thể viết hoa một chữ cái trong word, ta dùng phím: Caps Lock Shift + Chữ cái Tất cả đều đúng Tất cả đều sai 4 – Phím Delete có chức năng: Xóa ký tự phía sau con trỏ Xóa ký tự phía trước con trỏ. Lùi văn bản vào với một khoảng cách cố định Di chuyển con trỏ về đầu dòng 5 – Mặc định, tài liệu của Word 2007 được lưu với định dạng là: *.DOTX *.DOC *.EXE *.DOCX 6- Với định dạng *.DOCX, phiên bản word nào có thể đọc được: Microsoft Word 2007 và Microsoft Word 2010 Microsoft Word 1997 và Microsoft Word 2003 Tất cả đều đúng Tất cả đều sai 7- Dể xem các nút lệnh hoặc phím tắt một cách nhanh chóng ta có thể: Giữ phím Ctrl trong 2 giây Giữ phím Shift trong 2 giây Giữ phím Alt trong 2 giây Giữ phím Ctrl + Alt trong 2 giây 8 – Để tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn ta thực hiện: Nhấn Microsoft Office Button , chọn New. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài Nhấn Microsoft Office Button , chọn Open. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài Nhấn Microsoft Office Button , chọn Save. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài Nhấn Microsoft Office Button , chọn Save as…. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài 9 – Muốn Word 2007 mặc định lưu với định dạng của Word 2003, ta làm như thế nào? Chọn Save. Tại mục Save as type, bạn chọn Word Document Chọn Save. Tại mục Save as type, bạn chọn Word 97-2003 Document Chọn Save. Tại mục Save as type, bạn chọn Word Template Tất cả đều sai 10 – Chức năng Save AutoRecover information every trong hộp thoại Word Options có tác dụng gì? Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chuơng trình bị đóng bất ngờ Tính năng sao lưu tự động theo chu kỳ Tự động lưu theo thời gian mặc định Tất cả đều đúng 11 – Để phóng lớn / thu nhỏ tài liệu ta thực hiện bằng cách nào? Giữ phím Ctrl và di chuyển con xoay trên con chuột. Điều khiển thanh trượt zoom ở góc phải màn hình Cả A và B đều đúng Cả A và B đều sai 12 – Để xem tài liệu ở chế độ Full Screen Reading ở word 2007 ta thực hiện: Thẻ View – Nhóm Document Views, mục Full Screen Reading. Thẻ View – Reading Layout. Thẻ View – Reading Layout. Tất cả đều sai 13- Để bật chức năng Thanh thước kẻ (Ruler) ta thực hiện: Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Gridlines Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Ruler Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Ruler Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Document Map 14 – Để duyệt tài liệu ở chế độ hình thu nhỏ ta thực hiện: Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Thumbnails Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Thumbnails Thẻ Review, nhóm Show/Hide. Check vào mục Ruler Thẻ View, nhóm Show/Hide. Check vào mục Document Map 15 – Trên thanh Ribbon -> thực đơn Page Layout. Chức năng của Margins là: Chọn khổ giấy Định dạng lề giấy Chọn chiều trang giấy Tất cả đều sai 16 – Trong word 2007, muốn định dạng Font chữ ta có thể điều chĩnh bằng cách: Home / Font Ấn tổ hợp phím Ctrl + D

Định dạng Font chữ trên thẻ Home Tất cả đều đúng

17- Trong word 2007, Paragraph có chức năng gì? Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng Mở hộp thoại định dạng Font chữ. Điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn, các dòng trên văn bản. Gạch chân dưới chân các ký tự

18- Trong word 2007, phím tắt Ctrl + 1 có chức năng: Hủy bỏ thao tác vừa chọn Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là 1.5 Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là một ( Single). Điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng là hai ( Double ).

19-Phím tắt Ctrl + Shift + “=” có tác dụng gì? Tạo chỉ số dưới Tạo chỉ số trên. Căn phải Căn trái

20-Phím tắt Ctrl + ” = ” có tác dụng gì? Tạo chỉ số dưới Tạo chỉ số trên. Căn phải Căn trái

21- Định dạng Bullets and Numbering có tác dụng gì? Chèn các ký tự không có trên bàn phím. Căn lề trái, lề phải một đoạn văn bản Tạo các dòng kẻ gồm các ký hiệu dấu chấm(.), hay gọi là định vị bước nhảy của con trỏ trên dòng văn bản. Tạo ra các số thứ tự, ký hiệu tự động ở đầu mỗi đoạn văn bản.

22- Định dạng khung và màu nền trong word 2007 nằm ở bảng hội thoại nào? Borders and Shading Bullets and Numbering Page Border Tab Stop Position

Back to top button