Khám phá đời sống

Cách tính tỉ số phần trăm – Bài tập Toán lớp 6 – Giaitoan.com

Cách tính tỉ số phần trăm lớp 6

Tính tỉ số phần trăm Toán lớp 6 được biên soạn và đăng tải bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THCS Toán lớp 6 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

A.Tỉ số phần trăm

– Thương trong phép chia số a cho số b, (b ≠ 0) gọi là tỉ số của a và b.

Tỉ số của a và b kí hiệu a : b ( cũng kí hiệu frac{a}{b})

* Chú ý:

Phân số frac{a}{b} thì a và b phải là các số nguyên

Tỉ số frac{a}{b} thì a và b là các số nguyên, phân số, hỗn số, số thập phân, …

Ta thường dùng khái niệm tỉ số khi nói về thương của hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị.

B. Cách tính tỉ số phần trăm

– Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

– Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ)) là tỉ số khoảng cách giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa điểm tương ứng trên thực tế.

(a, b có cùng đơn vị đo)

– Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng, ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần trăm thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt.

C. Các dạng toán tính tỉ số phần trăm

Dạng 1. Tỉ số của hai đại lượng

Phương pháp giải: Tìm tỉ số của a và b là frac{a}{b}

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

0,4m = 0,4 . 10dm = 4dm.

=> Tỉ số 16dm và 0,4m là:

b) Ta có:

=> Tỉ số m và 480cm là:

c) Ta có:

=> Tỉ số 100g và kg là:

d) Ta có:

7,5hm = 7,5 . 100m = 750m

=> Tỉ số 60m và 7,5hm là:

e) Ta có:

=> Tỉ số m và 60cm là:

f) Ta có:

0,3 tạ = 0,3 . 100kg = 30kg

=> Tỉ số 10kg và 0,3tạ là:

Hướng dẫn giải

Cách 1: Gọi hai số đó là a và b. Theo đề bài ta có:

Ta có:

=>

Cách 2: Phân số chỉ 20 đơn vị bằng:

(số lớn)

Số lớn là:

Số bé bằng:

Dạng 2. Tỉ số phần trăm của hai đại lượng.

Phương pháp giải.

Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b:

Bước 1: Viết tỉ số frac{a}{b}

Bước 2: Tính số và viết thêm % vào bên phải số vừa tìm được

Cách tính

Cách 1: Lấy a chia b rồi nhân với 100

Cách 2: Lấy a nhân 100b rồi chia b

Vậy tỉ số phần trăm của hai số a và b là:

Hướng dẫn giải

a) Tỉ số phần trăm 34 và 78 là:

b) Tỉ số phần trăm và là:

c) Tỉ số phần trăm 6,5 và 2,25 là:

d) Tỉ số phần trăm 7,5 và là:

e) Tỉ số phần trăm -320 và -48 là:

Hướng dẫn giải

a) Tỉ số % của và 5 là:

b) Ta có:

=> Tí số % của giờ và 15 phút là:

c) Ta có: 0,2 tạ = 0,2 . 100kg = 20kg

=> Tỉ số % của 0,2 tạ và 24 kg là

d) Ta có: 7,5dm = 7,5 . 10cm = 75cm

=> Tỉ số % của 30 cm và 7,5 dm là:

Hướng dẫn giải

a) của 480kg là:

b) 20% của 20 lít là: 20% . 20 = 4 lít

c) 50% của 120 quả cam là 50% . 120 = 60 quả cam

Dạng 3. Bài toán thực tế

Phương pháp giải

– Tỉ số phần trăm của 2 đại lượng a và b (cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số phần trăm của 2 đại lượng đó (C%).

– Tìm giá trị phần trăm của một số cho trước: tìm m% của số a là:

– Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó: tìm một số khi biết m% của số đó là b như sau:

– Trong thực tế: tính phần trăm học sinh khá, giỏi,…Tính lãi suất tín dụng, thành phần các chất trong dược phẩm, hóa học…. Tính giảm giá, lợi nhuận, thua lỗ…

– Từ tỉ lệ bản đồ, bản vẽ tính được thực tế: Muốn tìm tỉ lệ xích của một bản vẽ hoặc một bản đồ ta tìm tỉ số khoảng cách giữa hai điểm tương ứng trên bản vẽ hoặc bản đồ và khoảng cách giữa hai điểm trên thực tế.

Hướng dẫn giải

Trong 1 giờ vòi chảy được bể.

Vậy sau 3 giờ vòi đó chảy được: bể.

Hướng dẫn giải

Số học sinh đạt giải nhất là:

(học sinh)

Số học sinh đạt giải nhì là:

80% . 25 = 20 (học sinh)

Số học sinh đạt giải ba là:

50 – (25 + 20) = 5 (học sinh)

Vậy số học sinh đạt giải ba của khối là 5 học sinh.

Hy vọng tài liệu Toán lớp 6 Cách tính tỉ số phần trăm sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết, bài tập tính nhanh Toán lớp 6. Đây cũng là phần kiến thức thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra môn Toán lớp 6, chính vì vậy việc nắm vững các kiến thức là rất quan trọng giúp các em học sinh có thể đạt điểm cao trong các bài thi của mình. Hy vọng tài liệu trên sẽ giúp các em học sinh ghi nhớ lý thuyết về tam giác từ đó vận dụng giải các bài toán về tam giác một cách dễ dàng hơn. Chúc các em học tốt.

Back to top button