Khám phá đời sống

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng năm 2023

Cách tính bảo hiểm xã hội hàng tháng

Khi tham gia lao động rất nhiều người lao động hiện nay luôn băn khoăn về việc có nên tham gia đóng bảo hiểm xã hội và cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc của độc giả về vấn đề này.

Lưu ý: Bài viết chỉ hướng tới đối tượng người lao động làm việc tại các đơn vị có mức tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương dùng để tính mức đóng bảo hiểm xã hội trong đó mức đóng tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội là không quá 20 lần mức lương cơ sở.

Theo quy quy đinh tại Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy từ mùng 01 tháng 01 năm 2018 trở đi thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ là mức lương, phụ cấp như đã nêu ở trên và các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Nội dung này đã giải đáp được những thắc mắc về vấn đề tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2023?

Trong quá trình tham gia lao động ngoài mức lương mà người lao động nhận được thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội 2022 và cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? cũng được rất nhiều người lao động quan tâm. Nội dung này sẽ tư vấn chi tiết về mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất: Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2023

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so mức lương làm việc ở điều kiện bình thường hoặc có độ phức tạp tương đương khi làm việc ở điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2023 đã tăng do đó mức lương đóng bảo hiểm xã hội 2023 được thực hiện theo nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Thứ hai: Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa năm 2023

Căn cứ theo khoản 3 Điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy mức lương tháng cao nhất để đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 sẽ là 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Lưu ý: Các mức lương trên đây được áp dụng trước ngày 1/7/2023.

Vào ngày 11/11/2022 vừa qua, thì Quốc hội đã tổ chức phiên họp thuộc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và tiến hành biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2023 với gần 91% tổng số đại biểu Quốc hội tham dự tán thành. Theo đó, Quốc hội đã chính thức thông qua việc áp dụng mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

Như vậy, lương cơ sở sẽ được tăng từ 1.490.000 đồng tháng/tháng thành 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng?

Mức tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng của người lao động được xác định bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhân với tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội, điều 6, khoản 1 điều 15 và khoản 1 điều 18 của quyết định 595/QĐ-BHXH thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đồng thời là mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? được xác định như sau:

Mức tiền đóng BHXH bắt buộc hàng tháng=Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộcxTỷ lệ % đóng BHXH bắt buộc

Trong đó mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động: tiền lương; phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lư động; phụ cấp thu hút; các phụ cấp có tính chất tương tự; các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đối với mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung như đã nêu ở trên sẽ là căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Các khoản thu nhập không tính để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có: tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; tiền hỗ trợ xăng xe; khoản hỗ trợ điện thoại; khoản hỗ trợ đi lại; khoản hỗ trợ tiền nhà ở; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết; khoản trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bệnh nghề nghiệp;….và những khoản hỗ trợ, khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động sẽ được xác định chi tiết trong nội dung ở phần tiếp theo.

Tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội giữa người lao động và sử dụng lao động?

Như đã nêu ở phần trên về cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? thì tỷ lệ % đóng bảo hiểm nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác định như sau:

– Đối với lao động Việt Nam

+ Người sử dụng lao động đóng 21,5% trong đó: 14% hưu trí, tử tuất; 3% ốm đau, thai sản; 1% bảo hiểm thất nghiệp; 3% bảo hiểm y tế, 0,5% tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Người lao động Việt Nam đóng 10,5% trong đó: 8% hưu trí, tử tuất; 1% bảo hiểm thất nghiệp; 1,5% bảo hiểm y tế.

+ Tổng cộng là 32%.

– Đối với người lao động nước ngoài

+ Người sử dụng lao động đóng 6,5% trong đó: 3% ốm đau thai sản, 0,5% tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 3% bảo hiểm y tế;

+ Người lao động nước ngoài đóng 1,5% bảo hiểm y tế;

+ Tổng cộng là 8%.

Lưu ý: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động, bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Ngoài bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì hàng tháng doanh nghiệp còn phải đóng kinh phí công đoàn là 2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội và nộp cho liên đoàn lao động quận/huyện) đối với những doanh nghiệp sử dụng ít nhất từ 10 lao động trở lên.

Lương 5 triệu đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu tiền?

Khi tham gia lao động và đóng bảo hiểm xã hội rất nhiều người lao động quan tâm đến việc với mức lương các nhau thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội như thế nào.

Dựa vào cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? đã nêu ở trên thì lương 5 triệu sẽ xác định mức đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Đối với trường hợp người lao động làm việc tại công ty và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì:

– Người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội là 17% trong đó 14% là quỹ hưu trí, tử tuất và 3% là quỹ ốm đau, thai sản.

Theo đó người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội là 17% x 5.000.000 = 850.000 đồng.

– Người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội là 8% quỹ hưu trí tử tuất.

Theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 8% x 5.000.000 = 400.000 đồng.

Vậy tổng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động là 850.000 + 400.000 = 1.250.000 đồng.

Như đã phân tích ở trên thì mới mức lương là 5.000.000 đồng thì người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền là 850.000 đồng còn người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền là 400.000 đồng.

Tổng số tiền mà người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội là 1.250.000 đồng.

Mong rằng nội dung bài viết trên đây đã giải đáp được thắc mắc của độc giả về vấn đề cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 19006557 để được tư vấn trực tiếp và chi tiết nhất.

Back to top button