Khám phá đời sống

Giải bài 4 trang 74 sgk Đại số 11 – VietJack.com

Bài 4 trang 74 sgk toán 11

Bài 5: Xác suất của biến cố

Video giải Bài 4 trang 74 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 4 (trang 74 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng nhất. giả sử con súc sắc xuất hiện mặt b chấm. Xét phương trình x2 + bx + 2 = 0. Tính xác suất sao cho:

a. Phương trình có nghiệm

b. Phương trình vô nghiệm

c. Phương tring có nghiệm nguyên.

Lời giải:

Không gian mẫu:

Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ⇔ n(Ω) = 6

Phương trình x2 + bx + 2 = 0 (*) có ∆ = b2 – 8

a) Để phương trình (*) có nghiệm thì ∆ = b2 – 8 ≥ 0 ⇔ |b| ≥ 22

Gọi A là biến cố: “Con súc sắc xuất hiện mặt b chấm sao cho phương trình (*) có nghiệm”

Ta có: A = {3, 4, 5, 6} ⇔ n(A) = 4

Vậy xác suất xảy ra biến cố là P(A) = n(A)n(Ω)=46=23

b) Gọi B là biến cố: “Con súc sắc xuất hiện mặt b chấm sao cho phương trình (*) vô nghiệm”

suy ra B=A¯={1,2}

⇔ P(B) = PA¯ = 1 – P(A) = 1 – 23 = 13

Vậy xác suất xảy ra biến cố là 13.

c) Gọi C là biến cố: “ Xuất hiện mặt b chấm sao cho phương trình (*) có nghiệm nguyên”

Phương trình (*) có nghiệm ⇔ b ∈ {3, 4, 5, 6}

Thử các giá trị của b thấy:

Với b = 3 thì phương trình trở thành x2 + 3x + 2 = 0

⇔ x=−1x=−2(thỏa mãn)

Do đó: C = {3} suy ra n(C) = 1

Vậy xác suất xảy ra biến cố là P(C) = n(C)n(Ω)=16

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Bài 5 Chương 2 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 5 trang 66 : Từ một hộp chứa bốn quả cầu….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 5 trang 69 : Chứng minh các tính chất a), b) và c)…..

 • Bài 1 (trang 74 SGK Đại số 11): Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối…

 • Bài 2 (trang 74 SGK Đại số 11): Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4…

 • Bài 3 (trang 74 SGK Đại số 11): Một người chọn ngẫu nhiên hai chiếc giày…

 • Bài 4 (trang 74 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất…

 • Bài 5 (trang 74 SGK Đại số 11): Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con,…

 • Bài 6 (trang 74 SGK Đại số 11): Hai bạn nam và hai bạn nữ được xếp ngồi…

 • Bài 7 (trang 75 SGK Đại số 11): Có hai hộp chứa các quả cầu…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 2 khác:

 • Bài 4: Phép thử và biến cố
 • Bài 5: Xác suất của biến cố
 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2: Dãy số
 • Bài 3: Cấp số cộng

Mã giảm giá Shopee mới nhất Mã code

 • Mỹ phẩm SACE LADY giảm tới 200k
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k
Back to top button